Friday, October 7, 2011

*cry*

‎"Sesungguhnya aku mencintai orang soleh, padahal aku bukan daripada kalangan mereka. Harapanku agar aku mendapat syafaat apabila bersama mereka nanti. Dan aku membenci mereka yang melakukan maksiat walaupun aku sendiri mungkin daripada golongan mereka." -Imam al-Syafi'i (Fiqh al-'Ibadat, jil.1, hlm.24)